Nieuwe arbeidswet per 1 augustus 2022

Nieuwe arbeidswet per 1 augustus 2022

woensdag 24 augustus 2022

De Nederlandse wetgeving is per 1 augustus aangepast om te voldoen aan de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

De nieuwe wet is in feite een extra juridische bijsluiter op het arbeidscontract. Daarin staan zaken waarop jij je als werknemer altijd kan beroepen.

Wij zetten de 5 belangrijkste wetswijzigingen voor je op een rij.

1. Gratis (verplichte) scholing

De nieuwe wet brengt met zich mee dat een werkgever verplicht is om de scholing te betalen die voor jou noodzakelijk is om je beroep uit te oefenen. Daarnaast moet de scholing onder werktijd kunnen worden gevolgd, voor zover dat mogelijk is, zodat het niet ten koste gaat van jouw vrije tijd. Met andere woorden; per 1 augustus moet noodzakelijke scholing kosteloos en onder werktijd worden aangeboden.

2. Nevenactiviteiten en vrijwilligerswerk

De nieuwe wet maakt het lastiger voor werkgevers om nevenactiviteiten te verbieden. Wanneer je naast je werk nog andere werkzaamheden uitvoert of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet, kan een werkgever daar niet zomaar een stokje voor steken.

In de meeste contracten staat dat werknemers toestemming nodig hebben van hun werkgever voor het uitvoeren van nevenactiviteiten. Per 1 augustus moeten werkgevers een objectieve reden aanvoeren om nevenactiviteiten te weigeren. Objectieve redenen kunnen bijvoorbeeld je gezondheid of veiligheid, een mogelijk belangenconflict of het beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie zijn.

3. Uitbreiding informatieplicht

Werkgevers zijn voortaan verplicht om jou binnen een maand na aanvang van een dienstverband duidelijkheid te geven over zaken als je loon, de manier van uitbetaling, je werkplek, het opleidingsbeleid, de pensioenregeling, vakantie- en verlofmogelijkheden, opzegtermijn en de gebruikelijke arbeidsduur per dag of week.

4. Voorspelbaar werkritme

Als er sprake is van een wisselend werkpatroon, zoals bijvoorbeeld bij oproepkrachten het geval is, moet de werkgever jou duidelijk informeren over de dagen en tijdstippen wanneer je kan worden opgeroepen.

Die oproep moet minimaal vier dagen van tevoren worden gedaan. Word je als werknemers binnen die vier dagen alsnog afgezegd, heb je toch recht op loon. Valt een oproep buiten de overeengekomen dagen en tijdstippen, dan heb je als werknemer het recht om te weigeren.

5. Zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op basis van de Wet flexibel werken kon je als werknemer al vragen om een aanpassing van de arbeidsduur, -locatie of werktijd. Per 1 augustus kun je als werknemer ook nog een verzoek indienen voor een vorm van arbeid met meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Zo’n verzoek mag je pas indienen wanneer je minimaal 26 weken in dienst bent.

Ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus verandert er ook iets bij het aanvragen van het ouderschapsverlof. Die moet je voortaan minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen. Daarbij moet je aangeven hoe je de verlofuren wil opnemen waar je recht op hebt. Dat verzoek mag alleen worden geweigerd wanneer de kritieke werkzaamheden binnen een bedrijf in gevaar komen. In dat geval moet dat uiterlijk vier weken voordat je met verlof gaat worden afgestemd.

Heb je nog vragen over de wijzigingen in de arbeidswet die sinds 1 augustus van kracht zijn?

Neem gerust contact met ons op.